Na ovoj stranici možete pogledati ili preuzeti važnije poslovne izveštaje:

 

FEBRUAR 2012.

- IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE UO ODRŽANE 27.02.2012. godine (PDF 11,9KB) 

 

MAJ-JUN 2012.

- PROCEDURA PRAVA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE (PDF 36,5KB)

- PUNOMOĆ ZA GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE (PDF 26,3 KB)

- FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD "SENTA-PROMET" TP za 30.06.2012. godine (PDF 21,5KB)

- IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE UO od 30.05.2012. godine (PDF 13,9KB)

- POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA za 30.06.2012. godine (PDF 15,8KB)

- OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU (PDF 34,5)

- PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA (PDF 37,1KB)

- PROCEDURA I UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJA ODGOVORA (PDF 36,7KB)

- GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA (PDF 45,5KB)

 

JUL 2012.

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU NAKON ODRŽAVANJA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA (PDF 449,1KB)

- ZAPISNIK 30.06.2012 (PDF 1,6MB)

 

DECEMBAR 2012.

- POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA (PDF 644KB)

- PREDLOG ODLUKA ZA VANREDNU SKUPŠTINU 21.12.2012. (PDF 1,0MB)

PUNOMOĆ ZA VANREDNU SKUPŠTINU SENTA PROMET 21.12.2012 (PDF 84KB)

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SKUPŠTINI 21.12.2012. GOD (PDF 90,8KB)

- ZAPISNIK 21.12.2012 (PDF 1,3MB)

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

- FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU (PDF 3,3 MB)

- GFI-PD OBRAZAC (PDF 113,8KB)

- GOD. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2012. GOD. ( PDF 93,5KB)

- IZJAVA ODGOVORNOG LICA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG RAČUNA (PDF 49,6KB)

- IZJAVA O NEUSVAJANJU FIN. IZVEŠTAJA (PDF 48,9KB)

- IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1-9 (PDF 2,9MB)

- IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 20-41 (PDF 2,7MB)

- NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ (PDF 559,4KB)