23332 BANATSKO ARANĐELOVO

SP "SLAVIJA-2"

Partizanska 96

Tel.:0230-389-544 / 024-4-155-944 lokal 297

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.