Broj telefona centrale AD "Senta-Promet" TP: 024-4-155-944 

Odmah nakon što automatska sekretarica odgovori na Vaš poziv, možete birati željeni broj lokala prodavnice. Broj lokala možete pogledati u detaljima za određeno mesto: 

ADA

BAČKO PETROVO SELO

BANATSKO ARANĐELOVO

BEČEJ

ČANTAVIR

ČOKA

ĐALA

GORNJI BREG

HORGOŠ

HAJDUKOVO

KANJIŽA

KIKINDA

MALE PIJACE

MARTONOŠ

MOL

MOKRIN

NOVI KNEŽEVAC

PADEJ

OSTOJIĆEVO

OROM

SANAD

SAJAN

SENTA

SRPSKI KRSTUR

SUBOTICA 

TORNJOŠ

TOTOVO SELO

TREŠNJEVAC

UTRINE