24220 ČANTAVIR

SP "ČANTAVIR"

Maršala Tita 35

Tel.:024-4-155-944 lokal 253

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.