23320 ČOKA

SP „SUNCE“

Maršala Tita 73

Tel.: 024-4-155-944 lokal 246

 

SP „237“

Maršala Tita 3

Tel.: 024-4-155-944 lokal 237

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.