24414 HAJDUKOVO

SP „AS“

Školska 7

024-4-155-944 lokal 245

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.