24410 HORGOŠ

SP "VITA"

Železnička 40

Tel.: 024-4-155-944 lokal 259

SP "CENTRAL"

Kanjiški put 1

Tel.: 024-4-155-944 lokal 250

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.