24420 KANJIŽA

 

SP "ALFA"

Topolska 25

Tel.: 024-4-155-944 lokal 295

 

SP "BETA"

Radnička 34

Tel.: 024-4-155-944 lokal 264

 

SP "CENTRUM"

Glavna 2/2

Tel.: 024-4-155-944 lokal 258

 

SP "DUGA"

Subotički put 39

Tel.:024-4-155-944 lokal 271

 

SP "PRIMA"

Aleja Kestenova 86

Tel.: 024-4-155-944 lokal 288

SP "OMEGA"

Senćanska 29

Tel.: 024-4-155-944 lokal 251

 

SP "SIGMA"

Republikanska 1

Tel.: 024-873-768 / 024-4-155-944 lokal 249

 

SP 236

Glavna 35

Tel.: 024-4-155-944 lokal 236 (sprat: lokal 235)

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.