24416 MALE PIJACE

SP "MALE PIJACE"

Košut Lajoša 1

Tel.: 024-4-155-944 lokal 263

 

24416 MALE PIJACE

SP 311

Segedinski put 4

Tel.: 024-4-155-944 lokal 311

 

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.