24417 MARTONOŠ

 

SP "MARTONOŠ"

Maršala Tita 2

Tel.: 024-4-155-944 lokal 252

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.