23325 PADEJ

SP "PADEJ"              

Žarka Zrenjanina BB            

Tel.: 024-4-155-944 lokal 298

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.