23331 SANAD

SP "SANAD"            

Maršala Tita 34

Tel.: 024-4-155-944 lokal 257

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.