24400 SENTA

                       

SP "TRŽNICA-ČARNOK"                     

 

Kasapska 1                

Tel.: 024-811-652 / 024-4-155-944 lokal 290

 

SP "EĐŠEG"                      

8. marta 2                  

Tel.: 024-4-155-944 lokal 286

 

SP "PESAK"                      

Kej Dr Zorana Đinđića 23                

Tel.: 024-4-155-944 lokal 287

 

SP "SLAVIJA"                   

Topartska 94              

Tel.: 024-4-155-944 lokal 282

            

SP "TISA"               

Karađorđeva 4                     

Tel.: 024-4-155-944 lokal 285

 

SP "TRG-TER"

Trg Narodnog Fronta BB

Tel.: 024-4-155-944 lokal 294

 

SP "UJFALU"

Železnička 64

Tel.: 024-4-155-944 lokal 256

 

SP "PLUS"

Košut Lajoša BB

Tel.: 024-4-155-944 lokal 254

 

PRODAVNICE SPECIJALNE NAMENE U SENTI

Knjižara "KULTURA"

Glavni Trg 4

Tel.: 024-4-155-944 lokal 276

 

"DRVARA"

Novosadski put BB

Tel.: 024-4-155-944 lokal 374, 3741 ili direktni brojevi: 024-811-364 | 024-813-164 | 024-813-002

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.