24207 OROM

SP „233“

Veliki put 208

Tel.: 024-4-155-944 lokal 233

NAPOMENA: Čim čujete automatsku sekretaricu, možete birati željeni broj lokala.